Frukostseminarium för förvaltningsledare 25/10

Välkommen till en härlig inspirationsmorgon där du får med dig enkla verktyg och förhållningssätt för att lyfta i din roll som FL eller FL-IT!

*
*
*