Anmälan till pm3 användarträff den 14:e mars 2017

Trender inom förvaltnings- och portföljstyrningsområdet samt erfarenhetsutbyte.

*
*
*