Frukostseminarium tema målstyrning 4/10

För dig som inte är pm3 licenskund eller för dig som missar användarträffen ordnar vi här ytterligare ett tillfälle där vi fokuserar på området målstyrning! Välkommen!

*
*
*